Hướng dẫn cài đặt SSL Let’s Encrypt trên cPanel

Để đặt SSL Let’s Encrypt trên Cpanel cần thực hiện các bước sau:
Bướ1: Đăng nhập vào cPanel. Kéo xuống mục "Security", chọn "Lets Encrypt SSL"


ớc 2: Tại giao diện "Let’s Encrypt SSL",  kích chọn "Issue" cho tên miền cần cài đặt SSL.- Sau khi kích chọn "Issue" sẽ xuất hiện giao diện như ảnh bên dưới. Mặc định mục "Include" sẽ được check, quý khách cần bỏ check mục "Include" như trong ảnh. Sau đó kích chọn "Issue" để hoàn tất.
Was this answer helpful? 0 Users Found This Useful (0 Votes)