Thông báo về việc chuyển đổi IP cho các dịch vụ !

Kính gửi quý khách hàng,    Nhằm đảm bảo quyền lợi và chính sách tốt nhất có thể cho khách hàng đang sử dụng dịch vụ tại www.maychunho.vn , chúng tôi sẽ tiến hành cập nhật các máy chủ đang hoạt động tại CMC, ODS và Viettel sang dãy IP riêng của chúng tôi đã đăng ký ...