CDN-1

430,000 đ/mo
  • Dung lượng : 1000 GB
  • Miễn phí Miễn phí cài đặt và thiết lập CDN đối với những mã nguồn PHP cơ bản cho KH lần đầu sử dụng dịch vụ.

CDN-2

2,150,000 đ/mo
  • Dung lượng : 5000 GB
  • Miễn phí Miễn phí cài đặt và thiết lập CDN đối với những mã nguồn PHP cơ bản cho KH lần đầu sử dụng dịch vụ.

CDN-3

6,000,000 đ/mo
  • Dung lượng : 20.000 GB
  • Miễn phí Miễn phí cài đặt và thiết lập CDN đối với những mã nguồn PHP cơ bản cho KH lần đầu sử dụng dịch vụ.

CDN-4

16,500,000 đ/mo
  • Dung lượng : 100.000 GB
  • Miễn phí Miễn phí cài đặt và thiết lập CDN đối với những mã nguồn PHP cơ bản cho KH lần đầu sử dụng dịch vụ.