Economy

Starting from
50,000 đ/mo
 • Disk Space 2 GB
 • Bandwidth KGH
 • Domain addon 0
 • Email Accounts 3
 • Databases 1

Deluxe

90,000 đ/mo
 • Disk Space 10 GB
 • Bandwidth KGH
 • Domain 2
 • Email Accounts 30
 • MySQL, FTP KGH

Ultimate

14,000 đ/mo
 • Dung Lượng 30 GB
 • Băng Thông KGH
 • Tên Miền 5
 • Tài Khoản email KGH
 • Tài Khoản MySQL, FTP KGH

Maximum

200,000 đ/mo
 • Disk Space 60 GB
 • Bandwidth KGH
 • Domain 10
 • Email Accounts KGH
 • MySQL, FTP KGH