Bản quyền DirectAdmin

Bản quyền DirectAdmin

DirectAdmin Internal

Bản quyền DirectAdmin internal, giành cho khách hàng sử dụng IP và dịch vụ Máy chủ ảo – VPS- Máy chủ tại TechHost

DirectAdmin External

Bản quyền DirectAdmin Lifetime, giành cho khách hàng không sử dụng IP và dịch vụ Máy chủ ảo – VPS- Máy chủ tại TechHost

DirectAdmin Lifetime

Bản quyền phần mềm Directadmin có thời hạn sử dụng không giới hạn

Powered by WHMCompleteSolution