Manage Services

Manage Services

- Cài đặt lại hệ điều hành (OS) nhưng tối đa không quá 3 lần/tháng
- Cài đặt tường lửa nâng cao, thêm các điều kiện giúp ngăn chặn, hạn chế tấn công và lỗi bảo mật phổ biến
- Cài đặt một số ứng dụng bổ sung.
- Cài đặt backup dữ liệu trên cùng ổ cứng.
- Giám sát hệ thống (5 port ), 10 SMS cảnh bảo
- Backup và chuyển dữ liệu từ nhà cung cấp cũ (tối đa không quá 15 website/tháng).
Semi Managed Giá From 500,000/mo
Đăng ký dịch vụ
- Cài đặt hệ điều hành (không giới hạn số lần).
- Cài đặt tường lửa, theo dõi và tùy biến riêng các mức bảo mật chuyên sâu.
- Cài đặt các ứng dụng bổ sung giúp tăng tốc độ, tăng mức tải của hệ thống.
- Cài đặt backup cùng ổ hoặc ra một ổ cứng khác nằm bên ngoài.
- Hỗ trợ 50 GB storage ngoài để backup
- Giám sát hệ thống (10 ports, tối thiểu 5 phút/lần).
- 20 SMS Cảnh báo đến điện thoại
- Tối ưu hóa hệ thống (Apache, MySQL, mod_security,…)
- Theo dõi logs định kỳ hàng tuần và có báo cáo sử dụng tài nguyên.
- Hỗ trợ trực tiếp one-by-one (gặp cá nhân riêng) tối đa 120 phút/tháng qua điện thoại hoặc Skype.
- Backup và chuyển dữ liệu từ nhà cung cấp cũ(tối đa không quá 20 website/tháng).
Full Managed Giá From 1,000,000/mo
Đăng ký dịch vụ
- Toàn bộ dịch vụ gói Full Manage
- Cài đặt và cấu hình toàn bộ các service
- Cấu hình, chỉnh sửa các lỗi hacking hiện hành, khóa một số hàm, thư viện liên quan đến security.
- Hỗ trợ 100 GB storage bên ngoài để backup
- Giám sát hệ thống (20 ports, tối thiểu 1 phút/lần)
- 50 SMS cảnh báo qua điện thoại
- Khách hàng được cấp hai số HOTLINE (Private) để gọi hỗ trợ 24/7, không cần thông qua SUPPORT SYSTEM
Extra Managed Giá From 1,500,000/mo
Đăng ký dịch vụ

Powered by WHMCompleteSolution