3- Ext

1,200,000 đ/yr

3 máy nhánh
Không giới hạn cuộc gọi đồng thời
Kết nối 1 đầu số (1900 hoặc cố định)
1GB ghi âm
Hỗ Trợ 24/7

10-Ext

3,600,000 đ/yr

10 máy nhánh
3 cuộc gọi đồng thời
Kết nối 1 đầu số (1900 hoặc cố định)
5GB ghi âm
Hỗ Trợ 24/7

20 Ext

6,000,000 đ/yr

20 máy nhánh
5 cuộc gọi đồng thời
Kết nối 3 đầu số (1900 hoặc cố định)
20GB ghi âm
Hỗ Trợ 24/7

30 Ext

8,400,000 đ/yr

30 máy nhánh
10 cuộc gọi đồng thời
Kết nối 5 đầu số (1900 hoặc cố định)
30GB ghi âm
Hỗ Trợ 24/7

50 Ext

12,000,000 đ/yr

50 máy nhánh
15 cuộc gọi đồng thời
Kết nối 10 đầu số (1900 hoặc cố định)
50GB ghi âm
Hỗ Trợ 24/7