Launch

250,000 đ/mo
 • Dung Lượng 20 GB
 • vCore 1 Core
 • RAM 2 GB
 • Băng thông Unlimited
 • Tên Miền Unlimited
 • Tài Khoản Email Unlimited
 • Tài Khoản MySQL, FTP Unlimited

Enhance

400,000 đ/mo
 • Dung Lượng 40 GB
 • vCPU 2 Core
 • RAM 4 GB
 • Băng Thông Unlimited
 • Tên miền Unlimited
 • Tài khoản Email Unlimited
 • Tài Khoản MySQL, FTP Unlimited

Grow

600,000 đ/mo
 • Dung Lượng 60 GB
 • vCPU 3 Core
 • RAM 6 GB
 • Băng Thông Unlimited
 • Tên Miền Unlimited
 • Tài Khoản Email Unlimited
 • Tài Khoản MySQL, FTP Unlimited

Expand

1,200,000 đ/mo
 • Dung Lượng 100 GB
 • vCPU 4 Core
 • RAM 8 GB
 • Băng Thông Unlimited
 • Tên Miền Unlimited
 • Tài Khoản Email Unlimited
 • Tài Khoản MySQL, FTP Unlimited