Thuê Server Riêng

DS-01
 • 1x Intel® Xeon® Processor E5620 – 4 Cores, 8 threats CPU
 • 8GB DDR3 RAM
 • 240 GB SSD
 • 01 IPv4
 • 1 Gbps Network
DS-02
 • 2x Intel® Xeon® Processor X5650 – 6 Cores, 12 threats CPU
 • 16GB DDR3 RAM
 • 2 x 240GB SSD
 • 02 IPv4
 • 1 Gbps Network
DS-03
 • Xeon E5-2670 (2.6 GHz, 20M Cache, 8C/16T 8 Core 16 Thread) CPU
 • 16 GB DDR3 RAM
 • 2 x 240GB SSD
 • 02 IPv4
 • 1 Gbps Network
DS-04
 • 2 x E5-2683 14 Core , 2.0 Ghz CPU
 • 32 GB DDR4 RAM
 • 2 x 240GB SSD
 • 02 IPv4
 • 1 Gbps Network

Powered by WHMCompleteSolution